விளைவு….

ஜப்பான் நாட்டிலுள்ள ‘ஹிரோஷிமா’ நகரத்தின் மீது 1945 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 6 ஆம் தேதி அமெரிக்கா அணுகுண்டு போட்டது. அந்த அணுகுண்டிற்கு அமெரிக்கா விளையாட்டாக … Continue reading விளைவு….

வழிகள்######

வழிகள்######

From Sabari Shankar 1. எப்போதும் பின் வரிசையில் ஒளியாதீர்கள். முன் வரிசைக்கு வாருங்கள். 2. யாரைச் சந்தித்தாலும், தைரியமாக அவர்கள் கண்களைப் பார்த்துப் பேசுங்கள். அவர் … Continue reading வழிகள்######

குணம்…

குணம்…

உங்கள் இரத்த வகைகளைக் கொண்டே உங்களின் குணாதிசயம், சுபாவம், ஆரோக்கியம், நீங்கள் எதில் வலிமையானவர் என்பதையெல்லாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் என்பது தெரியுமா? சமீபத்தில் ஜப்பானில் இரத்த வகை … Continue reading குணம்…

குடும்பமா….

குடும்பமா….

1. அடிக்கடி வரும் சண்டைச் சச்சரவுகள். 2. ஒருவறையொருவர் குறை கூறும் பழக்கம். 3. அவரவர் வாக்கைக் காப்பாற்றத் தவறுதல். 4. விரும்பியதைப் பெற இயலாமை. 5. … Continue reading குடும்பமா….

விடியலில்…

விடியலில்…

ஒரு சகாப்த்தம்… தன் கடமையை செய்தது அதன் தாக்கம் இன்னும் முடியவில்லை அது முடியாது உங்கள் மீது நபி என்னும் கடமையை ஏற்றியபின் தான் எங்கள் வாழ்வின் … Continue reading விடியலில்…

தூக்கம்…..

தூக்கம்…..

விடியும்வரை புரண்டுப் புரண்டு படுத்தும் தூக்கம் வராமல் அவதிப்படும் சிலர் மறுநாள் காலை தங்களது வழக்கமான பணிகளில் ஈடுபடுகின்றனர். இதன் விளைவாக ஞாபகமறதி உள்ளிட்ட பல்வேறு எதிர்வினைக்கு … Continue reading தூக்கம்…..